Ferut

Ferut (Ferrutius) svatý

Podle hrobového nápisu křesťanský římský voják za Diokleciánova pronásledování (3. až 4. stol.), působil v posádce v Mohuči. Když se však obrátil na křesťanství a odložil zbraň (či byl křesťanem a byl udán)), byl zatčen, mučen a ponechán pomalé smrti hladem ve vězení na břehu Rýna, na území dnešního Kastelu. Pohřben na místě smrti. 778 přenesl jeho ostatky sv. Lulus, mohučský arcibiskup, z Mohuče do kostela benediktinského kláštera v Bleidenstadtu, který sám založil nedaleko od města. Po letech kostel Ferutovi zasvěcen. 812 se arcibiskup Rikulf postaral o výzdobu hrobu nápisem, chválícím mučedníka, patrona kostela. Ostatky však zmizely.