Wilhelm z Windbergu

Wilhelm z Windbergu blahoslavený

* v 11. stol. Měl prý dar proroctví. Zpočátku po mnoho let putoval do hlavních míst křesťanství, se usadil jako poustevník v blízkosti Straubingu. Tam uzdravil místního vládce, hraběte Alberta z Bogen, ze smrtelné nemoci. + 20. 4. 1145 ve Windu (Bavorsko). Po smrti nechal hrabě na jeho hrobě postavit kapli a daroval svůj hrad k založení kláštera premonstrátů.