Wolfram

Wolfram premonstrát

* v 12. stol. 1. opat premonstrátského opatství Wadgassen v Sársku. O jeho životě není mnoho známo, jeho jméno v tradici vždy úzce souvisí s klášterem Waldgessen. Uvádí se, že byl jmenován jako 1. opat hraběnkou Giselou a Adalberem, arcibiskupem Trevírským, kteří klášter zřídili. Pod jeho vedením byly položeny základy k tomu, aby se z kláštera stalo kulturního centra. V opatství zůstala až do 14. stol. hrobka hrabat ze Saarbrückenu a bylo vždy obdařeno bohatými majetky. Wolfram + po rušném životě 25. 1. 1158.