Bardo z Mohuče

Bardo z Mohuče svatý

* kolem 980 v Oppershofenu, Wetterau (Hessensko). Pocházel ze staré šlechtické rodiny spřízněné s císařovnou Giselou, manželkou císaře Konráda II. Již jako mladý muž studoval a vstoupil k benediktinům ve Fuldě a brzy se zde stal vedoucím klášterní a katedrální školy a proboštem nového proboštství sv. Ondřeje. 1029 se stal opatem ve Werden an der Ruhr (dnes Essen – Werden), o dva roky později převzal vedení Hersfeldského opatství (byl i opatem v Kaiserswerth). Ve stejném roce (1031) se stal nástupcem Aribose jako arcibiskup v Mohuči. Byl mimořádně zbožný a štědrý k chudým a pocestným, sám žil v naprosté pokoře a stravoval se velmi prostě. Dokonce i papež Lev IX. mu musel písemně připomenout, aby věnoval větší pozornost svému zdraví. Byl také kazatel a byl chválen jako „Zlatoústý své doby“. Za Barda byla v Mohuči dokončena katedrála a 1036 vysvěcena za přítomnosti císaře Konráda. Založil Johannesstift a klášter svatého Jakuba. 1041 / 42 doprovázel císaře Jindřicha III. ve válce proti Čechám. Pracoval jako kancléř a hlavní distributor almužen pro celou říši. + během výletu 10. 6. 1051 u Paderbornu (v Oberdorle v Mühlhausenu v Durynsku). Jeho ostatky pohřbeny v Mohuči v katedrále jemu zasvěcené. Následně došlo na hrobě, který se stal poutním místem, k řadě zázraků.