Suitbert z Kaiserwerthu

Suitbert (Swidbert) z Kaiserwerthu svatý

* kolem 647 a původem byl Anglosas. Podle legendy prý měla jeho matka před jeho narozením vidění, že hvězda vysílá dva proudy světla na její postel s takovou silou, že se lůžko povalilo. Biskup Aidan von Lindisfarne jí to vyložil tak, že její dítě bude ve světě významnou osobností, která jako hvězda zazáří ve dvou krajinách – v zemi galské a v zemi germánské. Když Suitbert dospěl, studoval u sv. Egbertha v Irsku. Stal se benediktinským kazatelem a byl plný horlivosti pro obrácení Germánů. Proto ho sv. Wigbert poslal do Fríska. Narazil tam však na odpor pohanského vládce Rathboda, jeho mise byla neúspěšná a musel se vrátit do Anglie. 690 vyslal Egbert do Fríska sv. Willibrorda spolu s dvanácti anglickými benediktinskými mnichy misionáři, mezi nimiž byl i Suitbert. Přistáli nedaleko ústí Rýna a cestovali do Utrechtu, který se stal jejich hlavní základnou. Šířili zde víru s obrovskými úspěchy. Měli ochranu Pepina Prostředního, který nedávno dobyl území ve Frísku a donutil Rathboda, aby přestal s pronásledováním křesťanů. Po nějakém čase se Suitbert odebral zpět do Anglie. Zde ho 693 biskup Wilfrid z Yorku vysvětil na misijního biskupa a uložil mu jít na misie do Vestfálska. Spolu s mnichem Bructerim působil v okolí Bergu. Jejich poslání neslo zpočátku velké ovoce. Byl ochráncem pronásledovaných a žil asketickým životem. A co učil, to i konal. Po vpádech Sasů však bylo jeho dílo zničeno a Suitbert se proti nim cítil bezmocný. Zklamán odešel do Francké říše. 710 mu Pipin Prostřední přidělil pozemek na rýnském ostrově 6 mil od Düseldorfu. Na ostrově založil benediktinský klášter Verdský, pozdější Kaiserwerth se seminářem (dnes čtvrt Düsseldorfu). V něm prožil zbytek svého života a + 1. 3. 713, jsou zde uloženy i jeho ostatky. 810 prý svatořečen. V Düsseldorfu je od konce 12. stol. monumentální časně románská Suitbertovi zasvěcená sloupová basilika. Zde v drahocené schránce uchovávány Suitbertovy ostatky. Je patronem: proti angíně, trpících angínou, proti bolesti v krku. Atributy: Hvězda (v ruce či na biskupské berli), je zobrazován v biskupském oděvu.