Ruthard

Ruthard svatý

* v 11. stol. v Bavorsku. Augustiniánský kanovník. + 1150 v Au v Bavorsku. Svatořečen při vyzvednutí ostatků 1865.