Řehoř z Utrechtu

Řehoř z Utrechtu (Pfalzelu) svatý

* kolem 707 v Pfalzelu v Německu, jeho maminkou (babičkou) byla zřejmě sv. Adula z Pfalzelu. Žák a později pomocník sv. Bonifáce, kterému ho svěřila Adula, a po jeho smrti se stal apoštolem Frísů a byl zvolen opatem benediktinského kláštera sv. Martina v Utrechtu v Holandsku a administrátorem utrechtského biskupství. Odmítl nábízenou biskupskou hodnost, protože chtěl zůstat jen mnichem. + 25. 8. kolem 776 v Utrechtu. Hlava uchovávána v Susternu v chrámovém pokladu. Patron proti ochrnutí. Znázorňován jak obdarovává potřebné.