Viborada

Viborada (Wiborada?) svatá

* v Thurgau z urozené rodiny. S bratrem Ittonem cestovala do Říma. Když později bratr na její radu vstoupil v St. Gallen do kláštera, ona a její žačka Rachilda se tu nechaly zazdít nedaleko kostela a tak tu od 912 žila jako inklúsa (poustevnice). Stala se poradkyní mnoha lidí, mezi kterými byl i sv. Ulrich z Augsburgu. Měla dar prorokování, předpověděla např. vpád Uhrů a tím zachránila klášterní knihovnu před jejich barbarským ničením. Při tomto vpádu Uhrů zahynula (jak také předpověděla), rozsekána sekerou 2. (1.) 5. 926 Po dvaceti letech byly její ostatky přeneseny do kostela sv. Manga. 1047 svatořečena. Patronka bibliofilů.