Hartmann z Brixenu

Hartmann z Brixenu svatý

* kolem 1090 v Pollingu u Pasova. Vystudoval u augustiniánských kanovníků v Pasově, kam později sám vstoupil. 1128 proboštem v Herrenchiemsee, 1133 probošt v Klosterneuburgu, domy přivedl k rozkvětu. 1140(2?) biskupem v Brixenu. Obnovitel náboženského života, vedl příkladný život, k lidem byl mírný, dobrotivý, pomáhal chudým, podporoval kázeň a horlivost víry duchovních, už za jeho života ho lidé ctili jako světce. + 23. 12. 1164 v Brixenu v Itálii, pohřben v klášteře Neustift, který 1142 založil. 1784 potvrzen kult. Znázorňován jako augustiniánský kanovník nebo biskup.