Ondřej z Rinnu

Ondřej (Anderle) z Rinnu svatý

* 26. 11. 1459 v Rinnu u Innsbrucku v Rakousku. Ondřej Oxner. + 12. 7. 1462 v Rinnu, zavražděn cizími židovskými obchodníky jako rituální oběť, zatímco matka pracovala na poli. 1475 jeho ostatky přeneseny do farního kostela v Rinnu, 1678 postaven nový kostel na místě jeho domu, kde byl zavražděn. 1753 svatořečen.