Goar

Goar (Gwer) svatý

* kolem 495 (585?) do šlechtické rodiny v Akvitánii. I v mládí znám pro zbožnost. Když byl vysvěcen na kněze, stala se slavnými jeho energická kázání. Nicméně Goar chtěl sloužit Bohu diskrétněji, a tak 618 odcestoval do zahraničí, do diecéze Trevír, a tam se stal poustevníkem u malého kostelíka v blízkosti města Oberwesel (u Koblenz). Žil zde na břehu Rýna v modlitbách a půstu, často byl navštěvován poutníky, hledajícími radu, v cele přijímal chudé a nemocné, které ošetřoval a dával jim jíst. Navštěvoval také místa v okolí a kázal pohanům. Přes svůj záměr žít v samotě se tedy proslulost jeho svatosti a pohostinnosti rozšířila po celé zemi. Při jedné příležitosti byl vysmíván dvěma poutníky, kteří řekli Rusticovi, biskupovi z Trevíru, že poustevník je pokrytec a ve skutečnosti nežije podle slibu chudoby a čistoty. Goar byl povolán biskupem, aby se bránil. Legenda říká, že když Goar argumentovat před Rusticem, došlo k zázraku, kterým poustevník dokázalo svou nevinu. A ještě více, zázrak ukázal, že Rusticus je vinen jemu přisuzovanými proviněními. Výsledkem bylo, že Sigebert III., král Austrasie, povolal později Goara do Met a požádal jej, aby nastoupil na Rusticovo místo v Trevíru. (Jiná verze příběhu říká, že Goar byl obviněn Rusticem samotným z čarodějnictví, Sigebert jej v Metách očistil a světci bylo nabídnuto místo po Rusticovi, sesazeném pro nepoctivost.) V každém případě je jisté, že Goar se této odpovědností a tlakům bránil a požádal o čas rozmyšlenou. Podle legendy pak prosil Boha, aby ho přece ušetřil tohoto jmenování biskupem. Bůh vyslyšel jeho prosby – po návratu do Oberweselu onemocněl (ležel pak 7 let na lůžku) a + 6. 7. 575 (649?) a nestal se tak biskupem. Karel Veliký postavil na místě poustevny Goarovy kostel, kolem něhož vzniklo město Sankt Goar am Rhein na levém břehu Rýna, mezi Weselem a Boppardem. Život svatého Goara (Vita Sancti Goaris) byl napsán 839 mnichem Wandalbert z Prüm. Uvádí různé zázraky ze života světce. Goar např. ukázal Rusticovu nechutnou povahu: Byl přinesen nalezenec z nedalekého kostela a biskup vyzval Goara, aby jmenovat otce dítěte jako důkaz, že to, co dělá, je od Boha. A Goar jmenoval jako otce biskupa. Ten, šokován, prosil o odpuštění. Je patronem hostinských, hrnčířů, a pěstitelů révy. Bývá zobrazován jako poustevník, držící džbán, s ďáblem na rameni nebo pod nohama a držící kostel sv. Goar am Rhein.