Hadwiga z Meeru

Hadwiga z Meeru (Mehre) svatá

Spolu se svou matkou hraběnkou Hildegund Hadwig založila u rodového sídla v Neuss premonstrátský klášter. Po smrti matky 1183 vstoupila do kláštera. + 14. 4. kolem 1200 v Meeru (Mehre) u Neussu (Severní Porýní – Vestfálsko).