Wolfshelm

Wolfshelm blahoslavený

* 1020 v Porýní. Pocházel ze šlechtické rodiny a byl vzdělán v katedrální škole v Kolíně n. R. Stal se benediktinským mnichem, nejprve u St. Maximina v Trevíru, pak u St. Pantaleona v Kolíně n. R. Jako zástupce opata u sv Pantaleona byl 1052 poslán do Gladbachu (dnes Mönchengladbach), aby převzal nově založené opatství. Později dostal na starost opatství Brauweiler. Hájil práva kláštera Gut Klotten (Mosel) proti kolínskému arcibiskupovi. Prostřednictvím dopisů zasáhl do teologických debat své doby. Mnoho staveb v blízkosti opatství Brauweiler připomíná opata, který zde byl pohřben v klášterním kostele. Jeho ostatky jsou ale nyní považovány za ztracené.