Adalrich z Einsiedeln

Adalrich (Adelrich) z Einsiedeln (ze Švábska) svatý

* ve Švábsku, podle rané tradice syn vévody Burkharda II. Švábského a Reginlindy z Nellenburgu. Stal se mnichem v Einsiedeln a pak žil jako poustevník na ostrově Ufenau (správně Ufnau, užívá se ale Ufenau) na Zürichsee, spolu s matkou Reginlindou, abatyší Fraumünster v Curychu, kterou po jejím onemocnění leprou přestěhoval na ostrov. Na ostrově založil kapli sv. Martina a farní kostel sv. Petra a Pavla. Zde pracoval jako kněz a pomáhal lidem – dokonce i zázraky – takže ostrov se vyvinul do významného centra poutníků. 965 dal císař Otto I. ostrov Ufenau Einsiedelnskému klášteru. Adalrich + 29. 9. 973 a byl pohřben v kostele sv. Petra a Pavla a jeho kamenný hrob je zachován. 1141 jeho ostatky shromážděny, 1959 přeneseny do kláštera Einsiedeln. Uloženy v Meinradově kapli.