Waldenbachští mučedníci

Waldenbachští mučedníci

Na začátku června 1428 byli mniši opatství Waldenbach povražděni plenícími husity.