Sigbot ze Seefeld

Sigbot (Siegbot) ze Seefeld blahoslavený

Biskup v Augsburgu, opustil 1246 z politicko-církevních důvodů své biskupství a vstoupil do kláštera Kaisheim, kde + 1262. Náhrobek zachován.