Juta ze Sangerhausenu

Juta ze Sangerhausenu svatá

* kolem 1200 v Sangerhausen v Sasku. Manželka svobodného pána Jana Konopackého z Bielczna. Po smrti manžela žila, inspirovaná slovy evangelia, v chudobě a nezištně se starala o nemocné a malomocné. 1256 se přestěhovala do Kulmsee v bývalém Prusku , kde vedla jako poustevnice život modlitby a lásky. + 5. 5. 1260 v Chelmza (Kulmsee) v Prusku (Polsko). Patronka Pruska. Znázorňována jako modlící se poustevnice.