Irmtrud z Kolína

Irmtrud (Ermentrud, Erminthrudis) z Kolína svatá ?

Byla ve spojení s Klárou z Assisi a je považována za zakladatelku kláštera Klarisek v Bruggách a dalších vlámských městech. + v 13. stol.