Bernhard I. z Hildesheimu

Bernhard I. (Bernward) z Hildesheimu blahoslavený

* 1090 asi v Gut Walshausen poblíž Hildesheimu v Dolním Sasku z urozeného rodu. Byl dómským scholastikem v Hildesheimu, 1119 proboštem a 1130 biskupem. Zabezpečil hranice své diecéze, když vystavěl hrady Winzenburg a Homburg, podporoval a stavěl mnoho klášterů. Účastnil se setkání krále Lothara III. s papežem Inocecem II. v Lutychu a dosáhl tam a na koncilu v Remeši 1131 svatořečení svého předchůdce Godeharda. 1133 založil benediktinský klášter sv. Godeharda s trojlodním Godehardikirche v Hildesheimu. Stejně, jako jeho předchůdce Berthold I. použil nový Řád augustiniánských kanovníků k podpoře klášterní reformy a územní politiky. V bojích mezi Gelfy a Štaufy od 1138 se snažil ochránit svou diecézi. Od 1150 řídil svatořečení svého předchůdce Bernwarda. 1153 se vzdal svého úřadu a + o několik měsíců později 20. 7. asi 1153 v Hildesheimu. Pohřben byl v Godehardikirche v Hildesheimu. Kanonizován 1131. Jeho životní příběh napsal v 15. stol. mnich z kláštera sv. Godeharda v Hildesheimu.