Cassius

Cassius a Florentius svatí

* pravděpodobně v 3. stol. Legendy hovoří o mučednické smrti dvou římských vojáků, Cassia a Florentia. Některé zdroje uvádějí, že jde o příslušníky thébské legie, která se skládala převážně z křesťanů. Bezprostředním velitelem byl Gereon z Kolína n. R., jehož jméno je také slaveno. Je relativně jisté, že za velkého pronásledování křesťanů za spolucísaře Maximiana byli na konci třetího stol. obětí dva mučedníci (asi 307 v Mechternu v Bonnu). Původní pohřebiště, uctívané již ve čtvrtém stol., je pod Bonnským Münsterem. Pod Münsterem v Bonnu byl odkryt prostor, ktery dosvědčuje uctívání Cassia a Florentina na začátku 4. stol. Listina z roku 691 zmiňuje baziliku, věnovanou jim v Bonnu, údajně založenou císařovnou Helenou. Hovoří o nich Jeronýmovo martyrologium. Po Cassiovi a Florentiovi se jmenuje bonnský Münster, stojící na místě jejich mučednictví a obsahující jejich ostatky. Nový oltář Heina Gernota v Kryptě, kde se odpočívají od roku 1971, se nachází přímo nad hrobem, v němž byli mučedníci údajně původně pohřbeni. Atributy: jako voják s vlajkou a štítem. Patron Bonnu.