Meinolf z Paderbornu

Meinolf z Paderbornu svatý

* kolem 795 ve šlechtické rodině ve Vestfálsku. Jako čtyřletý chlapec přišel se svou ovdovělou matkou na dvůr císaře Karla Velikého do Paderbornu, a ten se stal dokonce jeho křestním kmotrem. Chodil do katedrální (dvorní) školy. Později přijal kněžské svěcení a 836 ho biskup Badurad jmenoval arcijáhnem paderbornské diecéze. V této roli nechal přivézt ostatky sv. Liboria do katedrály (a ten se stal patronem diecéze). Později 836 založil klášter kanovnic Böddeken u Paderbornu, kde + 5. 10. 857. Ostatky od 1803 uchovávány v klášterním kostele Busdorf v Paderbornu.