Totto z Ottobeuren

Totto z Ottobeurenu blahoslavený (svatý?)

* v 8. stol. švábský šlechtic. 764 založil se svým otcem a bratry klášter Ottobeuren u Memmingenu a stal se prvním opatem. Laskavostí a horlivostí si získal srdce všech. Byl plný shovívavost vůči podřízeným. Nový klášter se brzy stal útočištěm pro chudé, opuštěné a strádající a zbožný opat jejich věrný pomocníkem. Pod opatem klášter rozkvetl. + v Ottobeuren 19. 11. 815. 1163 jeho pozůstatky shromážděny a pohřben pod oltářem sboru . V 16. stol., v době rolnické války, bylo místo jeho odpočinku poničeno a jeho kosti rozptýleny. Co bylo později ještě možné najít, uložil opat Leonhard s ostatními relikviemi ve výklenku vedle oltáře sv. Martina.