Aleydis z Oldenburgu

Aleydis (Adelheid, Aleidis) z Oldenburgu svatá

Dcera hraběte z Oldenburgu. Nejprve oddána s hrabětem z Cappenbergu. Posléze vstoupila do premonstrátského kláštera, založeného jejím příbuzným Gottfriedem z Cappenbergu. + v 12. stol. v Cappenbergu.