Jindřich z Heisterbachu

Jindřich z Heisterbachu svatý

* kolem 1180. Nejdříve byl kanovníkem v Bonnu, přes odpor šlechtického příbuzného se 1200 stal mnichem v Himmerodu. Dříve než zde byl zvolen opatem v Heisterbachu (Severní Porýní – Vestfálsko), měl vidění, jak mu PM předává pastýřskou berlu. Byl mystické a vizionářské povahy, ale i prozíravým a rozhodným otcem kláštera a přispěl k jeho hospodářskému rozkvětu a dostavěl nádherný kostel. + 11. 11. 1242 v Heisterbachu. Jeho památka žila dál díky Cesariovi z Heisterbachu.