Ruzo z Kemptenu

Ruzo (Rugo) z Kemptenu svatý

Žil v 10. stol. v Bavorsku, jako poustevník na hřbitově v Kemptenu. Byl ochrnutý a pohyboval jen rukama a hlavou, přesto byl veselý a stále velebil Boha. Stal se poradcem biskupa sv. Ulricha z Augsburgu, který jej navštěvoval v jeho cele. + v Kemptenu.