Jakub Griesinger

Jakub Griesinger (Alemannus) blahoslavený

* 1407 v Ulmu. Vyučil se jako malíř skla, po pouti do Říma se živil několik let jako žoldnéř v Itálii, později přehodnotil život a 1441 vstoupil v Bologni k dominikánům jako bratr laik. Začal pracovat v původním řemesle a vytvořil mimořádná díla velké hodnoty, např. v dómě. + 11. 11.(10.) 1491 v Bologni v Itálii. Blahořečen 1825. Patron malířů skla a sklenářů. Znázorňován často s malířskou paletou a holubem.