Eberhard z Bergu

Eberhard z Bergu svatý?

Hrabě z Bergu, 1129 mnich cisterciáckého kláštera v Morimondu v dnešním Fresnoy – en – Bassigny. Přesvědčil svého bratra a 1133 věnovala rodina majetek klášteru v Altenbergu poblíž Gothy. 1140 založil jeho bratr, hrabě Sizzo III. první horský klášter Sv. Jiří Asolveroth na kopci nad Altenbergem. Dceřiný klášter obsazen cisterciáckými mnichy přímo z Morimondu. Tento klášter vytvořen jako hraniční pevnost proti dalšímu pronikání Durynského landskraběte a tím zajištěna procházející stará obchodní cesta. Eberhard prvním opatem v Asolverothu, který byl pak 1189 pravděpodobně přesunut do nedalekého Georgenthalu. + 1145 – 52. Při reformaci Georgenthal 1531 zrušen.