Valentin Pasovský

Valentin Pasovský (z Recia) svatý

* kolem 400, víme o něm málo. Podle legendy přišel asi kolem 440 z Nizozemí jako věrozvěst. Původně biskupem v Reciu, později v Pasově. Podle slov tabule, která se našla při vyzvednutí jeho ostatků 1120 se třikrát snažil působit v Pasově a třikrát byl odsud vyhnán. Odešel tedy nakonec přes Alpy do Merena v jižním Tyrolsku (Rakousko), kde (a ve Švýcarsku) kázal a kde + 7. 1. 475(0). Pohřben nejprve v kostele Zenoburg u Meranu, kolem 746 jeho ostatky přeneseny Tassilem III. do Pasova a uloženy v katedrále sv. Štěpána. Na jeho hrobě řada zázraků. Patron pasovské diecéze, Švýcarska, proti dně a křečím. Znázorňován je jako biskup, který káže pohanům. Často je zaměňován s Valentinem z Terni.