Burchard z Wormsu

Burchard (Burkard) z Wormsu svatý

* 965, pravděpodobně v Belgii. Vzdělán v klášteře sv. Floriána v Koblenci a v opatství Lobbes. Pokladníkem u arcibiskupa Willigise a proboštem u sv. Viktora v Mohuči. 1000 císařem Ottou III. jmenován biskupem ve Wormsu v Porýní-Falcku. Tam měl (po zničení diecéze Maďary) zcela nově vybudovat církevní život. Za tímto účelem vytvořil mj. sbírku církevních právních předpisů v 20 knihách (Decretum). Je považována za první dokument svého druhu. 1014 mu císař Jindřich II svěřil soudní pravomoc v jeho diecézi. 1018 vysvětil novou budovu katedrály. + 20. 8. 1025 ve Wormsu.