Disibod

Disibod svatý

Disibod, mnich, snad biskup, který přišel v 7. stol. (670??) z Irska či Skotska na území dnešního Německa. Žil jako poustevník na Disibodenbergu an der Nahe (Porýní – Falc), kde se v blízkosti jeho cely vytvořilo klášterní společenství, v jehož čele stál. Odsud pak začala christianizace regionu. + v 7. stol. (8. 9. 700 ??) na Disibodenbergu (navzdory přísnému životu snad v 81 letech??). Benediktinský Disibodenberg (také „Disenberg“) uzavřel arcibiskup Hatto II. z Mohuče 969. Brzy poté zde arcibiskup mohučský Willigis založil kanovnický klášter a 1095 (1109??) arcibiskup Ruthard opět klášter benediktinský. O Disibodovi poprvé hovoří martyrologie Rabana Maura z 850. Jeho životopis sepsala ve 12. stol. Hildegarda z Bingenu, která sama žila v ženském klášteře na Disibodenbergu. Klášter od 1259 cisterciácký, zrušen 1559. Dnes je z něj zřícenina. Znázorňován jako poustevník, ponořený do modlitby.