Dietmar ze Salzburgu

Dietmar (Thiemo, Theodmar) ze Salzburgu svatý ?

* Kolem 1040 v Anglii (?) z hraběcího rodu, vzděláván u benediktinského kláštera Niederaltaich. Stal se mnichem, pak opatem kláštera sv. Petra v Salzburgu. Jako zastánce reformy řádu byl 1081 vyloučen a žil až do 1085 v Hirsau. 1090 papežem ustanoven salcburským arcibiskupem. V klášteře Admont zavedl reformu. 1095 navštívil synod v Piacenze a tam vysvěcen jménem papeže Urbana II. Arnoldem, arcibiskupem Milánským. Při bojích o investituru byl na straně papeže, poražen 1097 v bitvě u Saaldorfu císařský protibiskupem Bertholdem z Moosburgu a v Korutanech chycen šlechtici císaři loajálními, utekl, odešel do exilu a 1101 se vydal na 1. křížovou výpravu. + 1101 v Aškelonu (Izraeli) po mučení (střeva vytažena z těla). Patron sochařů, tesařů, zedníků.