Gertruda

Gertruda svatá

Mezi mladé ženy, které napodobovaly zbožný život sv. Scholastiky je zmíněno její jméno. Tato zbožná panna získala vzdělání na královském dvoře a velmi brzy začala život zcela oddaný Bohu. Když ji chtěli provdat, opustila domov a odešla do východních Frank. Uniknout jí pomohla její zbožná matka. Gertrudis přišla k Würzburgu. Zde byla zbudována bazilika PM a klášter. Shromáždila zbožné panny a stala se první abatyší nového kláštera. Pak 812 dokončila klášter v Neustadt (ze 794) a postavila vedle kostel na počest sv. Michaela Archanděla s povinností denní a noční modlitby. + 17. 3. počátkem 9. stol. Za selských válek klášter sv. Gertrudy okraden a vypleněn a sestry vyhnány.