Theodard z Tongeren

Theodard z Tongeren svatý

* kolem 620(15) v blízkosti Špýru (Porýní – Falc). Žák sv. Remacluse a později, zřejmě od 660, biskup Tongeren – Maastrichtu (východní Belgie / Nizozemí). Jeho diecéze měla díky plenění ze strany královských výběrčích daní těžké časy. Theodard cestoval stěžovat si v této věci králi Childerikovi II., byl těsně před cílem v Bienwaldu v Porýní přepaden a zabit 6. 9. 669. Jeho nástupce Lambert přinesl jeho ostatky do Lutychu, kde byly 1489 shromážděny (vyzvednuty). Na místě v lese mezi Rülzheimem a Rheinzabernem, kde podle tradice nalezl smrt, byla brzy vystavěna kaple k jeho cti. K „Dieterskirchel“ chodily ve středověku četné pouti, z nichž se v průběhu doby vyvinuly Letniční trhy v Germersheimu. Později byla kaple 1824 zbořena a nahrazena křížovou cestou. Dnešní „Dieterskirchel“ v Rülzheimu se je z 1957. Patron obchodníků s dobytkem. Znázorňován s mečem, obráceným nahoru.