Bertold z Weingarten

Bertold z Weingarten svatý (?)

Probošt ve Weingarten v Bádensku-Württembersku, 1200 opatem. Zastánce reforem z Cluny a Hirsau. Důležité pro něj bylo budování klášterního kostela, slavení bohoslužeb a uctívání svatých – zejména ostatků sv. Mikuláše. Tradice spolehlivě prokázuje, že vytvořil vzácný relikviář pro Svatou Krev. Tato relikvie z Krve Ježíšovy, kterou shromáždil Longinus, byla ve Weingartenu každoročně na "Krvaný pátek", den po Nanebevstoupení Páně, oslavována. Přes krajinu jelo a šlo při "Blood Ride" 3000 jezdců a 30.000 poutníků, největší průvod jezdců na světě. Berthold, horlivý obdivovatel Marie, vydal v klášterních ustanoveních podrobná pravidla mariánské úcty (zejm. pro každou sobotu a pro předvečer slavnosti "Zvěstování"). Četné Mariiny miniatury zdobí světoznámý Bertholdův sacramentář. Berthold podporoval zlatnické umění. Po velkém požáru se mu podařila brilantní rekonstrukce. Pod jeho vedením klášter prošel největším kulturním rozkvětem středověku. + 19. 9. 1232 ve Weingarten.