Findan z Rheinau

Findan z Rheinau svatý

* 800 Irsko. Odešel na pouť do Říma a při návratu vstoupil 856 do benediktinského kláštera Rheinau u Schaffhausenu (dnes Švýcarsko, nepříliš daleko od Reichenau). Nevycházel z cely, žil jako inklús (poustevník) 22 let. + 15. 11. 878 v Rheinau.