Arnold z Arnoldsweileru

Arnold z Arnoldsweileru svatý

* v 8. stol. asi v Řecku (či v dnešním Grazu). Jako zpěvák a hráč na citeru působil na dvoře krále Karla Velikého, přitom podporoval chudé a ubohé. Panovník ho povýšil do rytířského stavu a daroval mu les a 20 vesnic. (Jednou při lovu mu slíbil císař pozemek v takové velikosti, jakou objede během polední přestávky. Arnold pak na koni, kterého několikrát změnil, rychle objel mnohem větší oblast, než císař předpokládal. Ten ale dodržel slovo a dal svému poddanému les, který objel. V tomto lese bylo také asi 20 vesnic. Na oplátku císaři slíbil, že po jeho smrti každý rok o letnicích přinese určité množství vosku na jeho hrob. V jeho lese měli chudí právo bezplatného získávání dřeva.) V jedné z nich Genetsweileru (Ginnizweiler), dnes Arnoldsweiler u Dürenu v Severním Porýní – Vestfálsku žil až do + přibližně 800. Nad jeho hrobem zde postavena kaple. 1886 potvrzen kult pro kolínskou diecézi. Arnoldovy ostatky uloženy v kapli starého farního kostela v Arnoldsweileru. Části hlavy pak v Arnoldově kostele misionářů Božího Slova v Neunkirchen – St. Arnold. Jejich zakladatelem Arnold Janssen se jménoval po něm. Patron hudebníků, varhaníků, výrobců nástrojů, dobré smrti. Zobrazován s hudebním nástrojem, skoro vždy v rytířské zbroji.