Wichmann z Arnsteinu

Wichmann z Arnsteinu blahoslavený

* kolem 1185 v Sasku od 1207 kanovníkem a od 1210 proboštem v magdeburském premonstrátském klášteře PM. 1221 zvolen biskupem v Brandenburgu, ale tato volba nebyla nikdy potvrzena Vatikánem. Po čase usadil v Magdeburgu nový řád – dominikány a 1226/1/30 k nim vstoupil a 1246 se stal převorem dominikánského kláštera v Neuruppinu v Braniborsku, který založil jeho bratr. Zde napsal četné mystické spisy a + 2. 11. 1270. Po smrti uctíván jako divotvůrce.