Erentruda ze Salzburgu

Erentruda (Arintrudis, Erentraud) ze Salzburgu svatá

Pocházela z urozeného rodu, * asi 663 v dnešním Německu nebo Rakousku (ve Wormsu v Porýní – Falcku?) (či z iroskotské knížecí nebo královské rodiny), byla neteří sv. Ruperta a přišla s ním 696 do Salzburgu, kde se on stal biskupem a 700 či o málo později zde také založil benediktinský ženský klášter na Nonnbergu, zasvěcený Matce Boží PM, a Erentruda se v něm stala 1. abatyší. Ona i další sestry pocházely z aristokracie a byly velmi vzdělané, aby mohly zlepšovat úroveň obyvatelstva a šířit křesťanství. Byla prý drobnou blondýnkou a na Nonnberg přišla asi 696 z kláštera ve Wormsu (či ze Solnohradska). Sestry se tam věnovaly vedle modliteb péči o nemocné a vyučování dětí i dospělých. Po smrti 30. 6. kolem 718 byla pochována v kryptě klášterního kostela, ostatky 1024 přeneseny do nové krypty, kde dnes stojí prázdný sarkofág. Od 1624 ostatky ve stříbrné schránce na jejím oltáři, hlava je v relikviáři z 1318 v podobě busty. 1924 studium kostí – Erentruda nebyla starší 55 let. Brzy po smrti ctěna jako svatá, 788 na Nonnbergu již poutě a poutníci. Počátkem 14. stol. napsal kaplan Caesarius Erentrudin životní příběh. V něm chválí protagonistku: „Zářící síla její řeči změkčovala tvrdá srdce a dochucovala solí moudrosti a medem lásky.“ Znázorňována jako panna nebo abatyše s modelem kostela, křížem a planoucím srdcem.