Reinold z Kolína

Reinold (Reinhold) z Kolína svatý

* Podle legendy byl benediktinem v klášteře sv Pantaleona v Kolíně n. R. Syn šlechtické rodiny, pracoval s takovým úsilím na budování staré katedrály, že byl po nějakém čase jmenován dozorcem kameníků. Ti byli nevrlí kvůli jeho píli a přesnosti a brzy se proti němu vzbouřili a zabili jej 960 (?). Jeho ostatky byly přeneseny do Dortmundu, kde jsou stále v proboštském kostele sv. Reinolda. Jeho relivie jsou i v Kolíně n. R. a španělském Toledu. V městě Lindlaru dodnes cech kameníků každoročně slaví památku svého cechovního patrona Reinolda, jehož památka je zde živá. Patron Dortmundu, zedníků, kameníků, sochařů, proti moru, znázorňuje se jako mnich nebo rytíř se zednickou lžící. Zobrazuje se jako mnich nebo rytíř s kladivem či zednickou lžící.