Lutgarda

Lutgarda (Lukarda) svatá

* kolem 1274 pravděpodobně v Erfurtu, stala se mniškou v Oberweimaru v Durynsku. Byla mystička, kterou ukřižovaný Spasitel učinil účastnou na svém hořkém utrpení těla a duše. + 22. 3. 1309 (1300) v Oberweimaru.