Alrad

Alrad (Adelrad) blahoslavený

Byl nejprve služebníkem vévody z Braunschweig – Lüneburgu, pak se stal laickým bratrem v Isenhagenu. Po přeložení kláštera do Marienrode 1259 tam byly přeneseny i Alradovy ostatky. Proudy lidu však byly i zde, jako v Insehagenu, tak velké, že kostel musel být od ulice uzavřen. Přesto úcta k Alradovi vydržela až do zrušení kláštera 1806.