Konrád z Hildesheimu

Konrád z Hildesheimu svatý

* v 12. stol. První františkán, který přišel ve 13. stol. do Hildesheimu. Nějaký čas bydlel pod mostem, měl dar konat zázraky a lid ho nazýval „svatým otcem“. Několik let před smrtí jmenován provinciálem ve Štrasburku. + kolem 1250 v Hildesheimu.