Hildegunda z Meeru

Hildegunda z Meeru svatá

* kolem 1110, řeholnice, zakladatelka kláštera, + 6. 2. 1182 v Meer (Mehre) v Severním Porýní – Vestfálsku.