Bernard z Badenu

Bernard z Badenu blahoslavený

* kolem 1428 v Hohenbadenu u Baden – Badenu, jako markrabě baden-badenský však vládl jen krátce, protože jej císař Bedřich III. pověřil získávat podporu pro křížovou výpravu (v Německu, Francii a Itálii). Jižně od Turína v Moncalieri se smrtelně nakazil a + 15. 7. 1458. Zde i pohřben v chrámu PM Na schodech. Blahořečen 1769. Proces svatořečení zahájen 1958. Patron arcidiecéze Freiburg, mládeže, mužů. Znázorňován ve zbroji, často s korouhví.