Eddo

Eddo svatý?

Pirminův nástupce ve funkci opata kláštera v Reichenau na Bodamském jezeře. 734 biskupem ve Štrasburku. Nové hranice diecéze, zavedl Bonifácovy reformy, římskou liturgii, založil katedrální školu. Duchovenstvo katedrály zavázal k pravidlům Chrodeganga z Met. 762 do benediktinského kláštera Ettenheimmünster (Bádensko – Württembersko), kde + 8. 3. 776 a zde i pohřben.