Rainer z Osnabrücku

Rainer z Osnabrücku blahoslavený

* koncem 12. stol. snad v Groningenu ve Frísku, odešel do Německa, kde se 1210 usadil jako reklúz u Osnabrückého dómu. Tam žil víc než 20 let v modlitbě a velkém pokání, umrtvování (sotva spal, tělo sešněrované v kovových obručích, nejedl maso, moučníky, na naléhání zpovědníka alespoň malý kousek ryby). Když se ho někdo ptal, proč to dělá, odpovídal: „Jako JK trpěl ve všech svých údech pro mne, chtěl bych já ve všech svých údech trpět pro něj.“ Těsně před smrtí 11. 4. 1233, vyšel ven, aby byl zaopatřen před očekávanou smrtí. Pokojně + a byl ohřben ve Wundern an Grab. U jeho hrobu docházelo brzy k zázrakům a začalo jeho uctívání. 1465 jeho ostatky shromažďovány a uloženy v relikviáři katedrály v Osnabrücku. Zobrazován jako poustevní, který se modlí ve své postevně, s křížem a důtkami.