Burchard z Míšně

Burchard (Burkard) z Míšně svatý

Benediktinský mnich u St. Emmeram v Regensburgu. 968 se stal prvním biskupem v Míšni. + 14. 6. 970 (?).