Libor Wagner

Libor (Liborius) Wagner blahoslavený

* v prosinci 1593 v Mühlhausenu v Durynsku v evangelické rodině. Začal studovat na jezuitské koleji ve Würzburgu a 1623 ve 30 letech pod vlivem jezuitů konvertoval. 1625 se stal knězem a farářem v Altmünsteru. Aktivně pastoroval, ale po pěti letech byl 9. 12. 1631 v Schonungenu v Bavorsku zajat, mučen a zabit (ubodán) švédskými vojáky, protože se odmítal vrátit k evangelictví („žiji, trpím a umírám jako katolík“) a jeho tělo bylo vhozeno do řeky Mohanu. O 5 měsíců později pohřben v klášterním kostele v Mainwiesenu, který 1804 zbourán a ostatky přeneseny do farního kostela v Heidenfeldu, kde odpočívají dodnes. 1974 blahořečen.