Vilém z Windbergu

Vilém z Windbergu svatý

Nejdříve poutník po svatých místech, pak poustevník u Windgergu v Bavorsku. Měl dar uzdravování a prorokování, podporoval ho hrabě Albert z Bogenu, který byl od něho uzdraven z nemoci a byl velmi ctěný lidem. Po smrti 20. 4. 1145 ve Windbergu se hraběti zjevil a řekl mu, aby nad jeho hrobem postavil kapli. Z té vznikl kostel PM, k němu hrabě věnoval svůj zámek a tím založil klášter premonstrátů ve Windbergu.