Deklan

Deklan (Theklanus) a Marinus svatí

Se sv. Virgilem přišlo z Irska do Bavorska několik biskupů, kněží a jáhnů. Někteří s ním pracovali na obrácení korutanských a dalších na východě Bavorska (sv. Virgil se stal 755 biskupem v Sazburgu, kde byl pohřben). Marinus (* v 8. stol.) se svým jáhnem Deklanem přišli jako poutníci do Freisingu. Konali zázraky a kázali evangelium. S nimi přišli i Lull a Alto (kteří založili klášter Ilmmünster a Altomünster). + 1. 12. 748. Ostatky obou druhů se dostaly do premonstrátského kláštera Neustift u Freisingu, ale ztratily se za třicetileté války. Oddanost ke sv. Marinovi a Deklanovi žije zejména v klášteře Neustift. Zprávy o Marinovi a Deklanovi pocházejí ze „skotské legendy“ kláštera v Regensburgu z 13. stol. a z historického pohledu nemají význam.